adsense

HOLLANDACA ZIT ANLAMLI KELIMELER 7

19 Kasım 2013 Salı

HOLLANDACA ZIT ANLAMLI KELIMELER 7
nederlands leren
1.    ja evet nee hayır  yes-no
2.    niet hayır wel tabi  not-surely
3.    positief pozitif negatief negatif  positive-negative
4.    min eksi plus artı  minus-plus
5.    maximaal maksimum minimaal minimum  maximum-minimum
6.    voordeel fayda nadeel zarar  advantage-disadvantage
7.    lengte uzunluk breedte genişlik  length-width
8.    breed geniş smal dar  wide-small
9.    alles herşey niets hiçbirşey  everything-nothing
10.  andere başka dezelfde aynı  other-thesame
11.  iets birşey niets hiçbirşey  something,nothing
12.  altijd herzaman nooit hiçbir zaman  always-never
13.  soms bazen altijd herzaman  sometimes-always
14.  vorige önceki volgende sonraki  last-next
15.  meer fazla minder az  more-less
16.  meest en fazla minst en az  most-least
17.  moeilijk zor makkelijk kolay  hard-easy
18.  eenvoudig kolay ingewikkeld karmaşık  easy-complicated
19.  open açık dicht kapalı  open-close
20.  nu şimdi straks sonra  now-later
21.  normaal noral abnormaal abnormal  normal-abnormal
22.  nieuw yeni oud eski  new-old1.    horizontaal yatay verticaal dikey  horizontal-vertical
2.    links sol rechts sağ  left-right
3.    noord kuzey zuid güney  north-south
4.    oost doğu west batı  east-west
5.    zon güneş maan ay  sun-moon
6.    zon güneş schaduw gölge  sun-shadow
7.    zonsopgang güneş doğuşu zonsondergang güneş batışı  sunrise-sunset
8.    binnenland yerli buitenland yabancı  interior-foreign
9.    dorp köy stad stad  village-city
10.  precies tam olarak ongeveer yaklaşık  precise-approximately
11.  kort kısa lang uzun  short-long
12.  goed doğru fout yanlış  good-wrong
13.  donker karanlık licht aydınlık  dark-light
14.  droog kuru nat ıslak  dry-wet
15.  sterk güçlü zwak zayıf  strong-weak
16.  druk meşgul stil sessiz  busy-quiet
17.  zwaar agır licht hafif  heavy-light
18.  zacht yumuşak hard sert  soft-hard
19.  warm sıcak koud soğuk  warm-cold
20.  heet sıcak koud soğuk  hot-cold
21.  langzaam yavaş snel hızlı  slow-fast
22.  vlug hızlı langzaam yavaş  fast-slow
23.  winst kar verlies zarar  profit-lost


1.    vraag soru antwoord cevap  question-answer
2.    scherp keskin bot kör  sharp-rough
3.    kapot bozuk heel sağlam  broken-complete
4.    heel sağlam stuk kırık  complete-broken
5.    half yarım heel tam  half-whole
6.    haat nefret liefde sevgi  hate-love
7.    leven hayatta dood ölü  alife-dead
8.    duur pahalı goedkoop ucuz  expensive-cheap
9.    diep derin ondiep sığ  deep-shallow
10.  beter daha iyi slechter dahakötü  better-worse
11.  aanwezig bulunan afwezig bulunmayan  present-absent
12.  modern modern ouderwets eski moda  modern-old-fashioned
13.  openbaar halka açk privé özel  public-private
14.  schoon temiz vuil kirli  clean-dirty
15.  oorlog savaş vrede barış  war-peace
16.  lekker lezzetli viestasty lezzetsiz  -filthy/dirty
17.  interessant enteresan saai can sıkıcı  interesting-boring
18.  expres bilerek perongeluk yanlışlıkla  onpurpose-accident
19.  rond yuvarlak vierkant dörtgen  round-square
20.  recht doğru krom eğri  straight-curved
21.  glanzend parlak dof soluk  bright-pale
22.  slap gevşek stijf dik,katı,sert  weak-stiff
23.  strak dar los gevşek  tight-free
24.  fijn hoş güzel grof kaba  refined-raw
25.  los gevşek vast sabit  loose-secure
26.  zoet tatlı zuur ekşi  sweet-sour
27.  raak tuturmak mis kaçırmak  hit-missed
28.  lawaai gürültü stilte sessizlik  noise silence
29.  netjes temiz düzenli rommelig dağınık  decently-messy

waarheid gerçek leugen yalan  truth lie

Makaleyi Paylasmak Istermisiniz.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yorumlariniz icin tesekkur ederim

sayfa basina don

bu yaziyi okudunuzmu

Bu yazıyı okudunuz mu
 

Adsense

Popüler Yayınlar

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı