HOLLANDACA ZIT ANLAMLI KELIMELER 7

19 Kasım 2013 Salı

HOLLANDACA ZIT ANLAMLI KELIMELER 7
nederlands leren
1.    ja evet nee hayır  yes-no
2.    niet hayır wel tabi  not-surely
3.    positief pozitif negatief negatif  positive-negative
4.    min eksi plus artı  minus-plus
5.    maximaal maksimum minimaal minimum  maximum-minimum
6.    voordeel fayda nadeel zarar  advantage-disadvantage
7.    lengte uzunluk breedte genişlik  length-width
8.    breed geniş smal dar  wide-small
9.    alles herşey niets hiçbirşey  everything-nothing
10.  andere başka dezelfde aynı  other-thesame
11.  iets birşey niets hiçbirşey  something,nothing
12.  altijd herzaman nooit hiçbir zaman  always-never
13.  soms bazen altijd herzaman  sometimes-always
14.  vorige önceki volgende sonraki  last-next
15.  meer fazla minder az  more-less
16.  meest en fazla minst en az  most-least
17.  moeilijk zor makkelijk kolay  hard-easy
18.  eenvoudig kolay ingewikkeld karmaşık  easy-complicated
19.  open açık dicht kapalı  open-close
20.  nu şimdi straks sonra  now-later
21.  normaal noral abnormaal abnormal  normal-abnormal
22.  nieuw yeni oud eski  new-old1.    horizontaal yatay verticaal dikey  horizontal-vertical
2.    links sol rechts sağ  left-right
3.    noord kuzey zuid güney  north-south
4.    oost doğu west batı  east-west
5.    zon güneş maan ay  sun-moon
6.    zon güneş schaduw gölge  sun-shadow
7.    zonsopgang güneş doğuşu zonsondergang güneş batışı  sunrise-sunset
8.    binnenland yerli buitenland yabancı  interior-foreign
9.    dorp köy stad stad  village-city
10.  precies tam olarak ongeveer yaklaşık  precise-approximately
11.  kort kısa lang uzun  short-long
12.  goed doğru fout yanlış  good-wrong
13.  donker karanlık licht aydınlık  dark-light
14.  droog kuru nat ıslak  dry-wet
15.  sterk güçlü zwak zayıf  strong-weak
16.  druk meşgul stil sessiz  busy-quiet
17.  zwaar agır licht hafif  heavy-light
18.  zacht yumuşak hard sert  soft-hard
19.  warm sıcak koud soğuk  warm-cold
20.  heet sıcak koud soğuk  hot-cold
21.  langzaam yavaş snel hızlı  slow-fast
22.  vlug hızlı langzaam yavaş  fast-slow
23.  winst kar verlies zarar  profit-lost


1.    vraag soru antwoord cevap  question-answer
2.    scherp keskin bot kör  sharp-rough
3.    kapot bozuk heel sağlam  broken-complete
4.    heel sağlam stuk kırık  complete-broken
5.    half yarım heel tam  half-whole
6.    haat nefret liefde sevgi  hate-love
7.    leven hayatta dood ölü  alife-dead
8.    duur pahalı goedkoop ucuz  expensive-cheap
9.    diep derin ondiep sığ  deep-shallow
10.  beter daha iyi slechter dahakötü  better-worse
11.  aanwezig bulunan afwezig bulunmayan  present-absent
12.  modern modern ouderwets eski moda  modern-old-fashioned
13.  openbaar halka açk privé özel  public-private
14.  schoon temiz vuil kirli  clean-dirty
15.  oorlog savaş vrede barış  war-peace
16.  lekker lezzetli viestasty lezzetsiz  -filthy/dirty
17.  interessant enteresan saai can sıkıcı  interesting-boring
18.  expres bilerek perongeluk yanlışlıkla  onpurpose-accident
19.  rond yuvarlak vierkant dörtgen  round-square
20.  recht doğru krom eğri  straight-curved
21.  glanzend parlak dof soluk  bright-pale
22.  slap gevşek stijf dik,katı,sert  weak-stiff
23.  strak dar los gevşek  tight-free
24.  fijn hoş güzel grof kaba  refined-raw
25.  los gevşek vast sabit  loose-secure
26.  zoet tatlı zuur ekşi  sweet-sour
27.  raak tuturmak mis kaçırmak  hit-missed
28.  lawaai gürültü stilte sessizlik  noise silence
29.  netjes temiz düzenli rommelig dağınık  decently-messy

waarheid gerçek leugen yalan  truth lie

Makaleyi Paylasmak Istermisiniz.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yorumlariniz icin tesekkur ederim

donen makara

HOSGELDINIZ LUTFEN!
Yorum Yapmayı,Sosyal paylasim Butonlarini kullanmayi Unutmayin.! İyi Bloglar.!
BlogKaynagi.yazdirmaca.nl
DUYURU

sayfa basina don

bu yaziyi okudunuzmu

Bu yazıyı okudunuz mu
 

Popüler Yayınlar


Sosyal Medyada Biz !
E-Posta Takip Et!

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı